• Google Translate Toolkit Sunda

  Google Translate Toolkit pikeun Basa Sunda, cara make pakakas tarjamah - mana ketak Sunda sanggeus t...

  Font Sundanese CSS

  ngundeur font aksara Sunda pikeun CSS

  Kamus Basa Sunda Online

  Rupa-rupa kamus digital basa Sunda dina wangun ebook jeung aplikasi web online . Tilik kamus basa S...

  MultiLing Keyboard Virtual Basa Sunda

  Papan ketik virtual prediksi kamus basa Sunda

  Swiftkey Prediksi Kecap Basa Sunda

  Virtual Keyboard Android, papan ketik nu bisa neguh kecap basa Sunda.
 • Bagea

  Neng neleng nengkung...
  Anjeun teh henteu kasarung, oge lain sasab, tapi anjeun aya di dieu. Tempat kuring diajar micinta.
  Poma ulah kaduhung atawa asa kapahung da kuring narah nalikung.
  Sanes bade adigung, namung kersaning Hyang Agung, anjeun aya di Sarwasunda...


  Sunda teh..... ismeu
  ... idiologi dina ngimpi jeung hudangna anjeun,
  parasit basa, virus dina sastra
  renghap jeung ketug jajantungna budaya

  Mun anjeun bener-bener resep ka Sunda. Hayu..!! Tepakeun.., Hirupkeun..


  Nepangkeun, pun sukma, jalma biasa
  sukma
 • Koncara | trending post

 • kandaga

 • Tatalepa

  mangg ketik anu dipilari...
  ngalanggan eusi haratis
  Kanggo nampi wartos (kiwarian,update) ti Sarwa Sunda, mangga...
  sarwa sunda sadunya
  Gaduh info sanes nu patali sareng jejer blog ieu? Mangga kintun ka
 • patarema